Turkmenistan Basketball League 2020: Live Score, Dream11 Prediction & Squad

Turkmenistan Basketball League 2020: Dream11 Prediction & Squad

Turkmenistan Basketball League Live Score, Match Schedule & Team Squad | Turkmenistan Basketball League 2020 – This is the national Basketball league of Nicaragua and here we will provide you live score & Basketball Dream11 Prediction of Turkmenistan Basketball League. here is the schedule with daily match Dream11 Basketball Team.

Turkmenistan Basketball League 2020 | Match Schedule

GAL vs DRG | 25 April @ 3.30 PM IST

Live Score | Dream11 Prediction


BGT vs GYT | 25 April @ 5.30 AM IST

Live Score | Dream11 Prediction


GAN vs MGK | 27 April @ 05.30 PM IST

Live Score | Dream11 Prediction


GAN vs BGT | 3rd May @ 01.00 PM IST

Match Center


BNG vs MGK | 10th May @ 11.30 PM IST

Match Center


TYP vs GYK | 10th May @ 1.00 PM IST

Match Center


GYK vs GAN | 16th May @ 3.30 PM IST

Match Center


GAL vs MGK | 16th May @ 5.30 PM IST

Match Center


GAN vs GYT | 17th May @ 10.30 AM IST

Match Center


GAL vs BNG | 31st May @ 10.30 AM IST

Match Center


GYK vs GYT | 31st May @ 12.30 PM IST

Match Center


DRG vs BGT | 2nd June @ 06.30 PM IST

Live Box Score | Dream11 Prediction


DRG vs TPY | 4th June @ 06.30 PM IST

Live Box Score | Dream11 Prediction


GAL vs GYT | 6th June @ 03.30 PM IST

Live Box Score | Dream11 Prediction


DRG vs GYK | 6th June @ 05.30 PM IST

Live Box Score | Dream11 Prediction


GAN vs DRG | 13th June @ 05.30 PM IST

Live Box Score | Dream11 Prediction


DRG vs GAN | 14th June @ 07.30 PM IST

Live Box Score | Dream11 Prediction


BNG vs GYT | 16th June @ 07.30 PM IST

Live Box Score | Dream11 Prediction


Turkmenistan Basketball League 2020 TEAM SQUAD

Galkan Squad:

Byshim Allanazarov,Batyr Semetov, Sergey Zhukov, Yusup Saparniyazov, Murat Bashimov, Sad Ashirmuhammedov, Kadyr Baigeldyev, Mitya Kosaev, Allamyrat Shamammedov, Azat Cherkesov, Atamurat Yagmurov, Atamyrat Jumaev

Binagyar Squad:

A Bekchanov, A Pukhanov, D seydov, Y Charyev, M Halykov, D Ataev, K Mammetmuradov, S Kadyrov, A Khodzhagulaev, M Bayryev, A Akymradov, M Muradov

Dragon Oil Squad:

Saparmammet Satlykov, Parahat Saparaliev, Ilyas Nazarov, Kerim Egenmammedov, Eziz Mavyev, Nurislam Makhtumov, Nury Agajanov, Denis Zazul, Pavel Averyanov, Nariman Nariman Sapaev, Tagi Tagiev, Eziz Chagylov, Khan Hangeldyev, Ziyadin Adbullaev

Burgut Squad:

Cyril Five, Ezizmuhammed Amanberdyev, Allaguly Khodzhagulyev, Khadzhimyrat Serdarov, Nikita Kutuev, Emirkhan Orazov, Atadjan Babamuradov, Islam Esenov, Farit Eshmominov, Shikhmyrat Meliaev, Davut Suvkhanov, Suleiman Nuryev, Sultan Metkuliev, Rejepgeldy Annamuhammedov, Hojanepes Hojanepesov

Gyrat Squad:

Osman Durdyev, Peter Paramonov, Arno Betinis, Azat Lukmanov, Nick Vaen, Murad Satylov, kerim Satylov, Bayram Kurbanov, Ode Khudaiberdyen, Murat Geldyev, Begench Nursahedov, Arslan Geldyev, Ata Salykhov, Rahim Annamuhamedov, Alexander Nesterenko, Azimberdy Amanberdiev

Gara Altyn Squad

Azat Tachmammedov, Gennady Morozov, Nikita Prikazov, Nurgeldy Garlyev, Shalar Khydyrov, Arslan Charyev, Maksat Khodzhamberdyev, Islam Taganov, Azim Mollaev, Muhammad Arazmammedov, Didar Toryaev, Shohrat Amanov, Batyr Bayramaliev, Ismail Magtymov, Perhat Amanov

MGSK Team Squad:

T Allanurov, N Agaloyan, A Arkhipov, N Akyev, M Hangeldyev, R Bekmuhammedov, K Khojagulyev, M Khojamedov, R Kelbiev, H Durdyev, G Zakharov, M Otbozin, R Bagshiyev, G Huseynov

Talyp Sport Squad 

Ahmet Kiyathanov, Arslan Sheripbaev, Maksat Teryaev, Toyli Bayryev, Evgeny Nazipov, Kerim Kiyatkhanov, Maksat Almerdenov, Atamyrat Charyev, Dovlet Annaev, Palvan Akammedov, Islam Annakov, Suleiman Orazov, Chary Kadyrov, Ismail Arazmammedov, Sapargeldy Kurbanov

Gurlushykchi Team Squad

A Pashkov, V Vorobiev, V Pimenov, S Zairov, M Nuryev, A Shamuradov, M Kazhushmy, B Akmammedov, R Seleznev, M Begenjov, B Atakhanov

Disclaimer – We are collected all live score data from data collection tools like API Key and others. it’s just to provide our audience best sports experiences if you have any issue with this live sports scorecard kindly contact us

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*